Former Ambassadors
Mr. Wang Yutian (Apr 1964 - Jun 1969)
 
 
Mr. Wang Yueyi (Sept 1974 - Jan 1979)
 
Mr. Yang Keming (May 1979 - Jun 1984)
 
Mr. Wei Yongqing (Dec 1984 - Dec 1986)
 
Mr. Xue Mouhong (Jan 1987 - Jul 1989)
 
Mr. Wu Minglian (Aug 1989 - Feb 1993)
 
Mr. Chen Pingchu (Mar 1993 - Oct 1996)
 
Mr. An Yongyu (Nov 1996 - Nov 2001)
 
Mr. Du Qiwen (Dec 2001 - Mar 2003)
 
Mr. Guo Chongli (Apr 2003 - Aug 2006)
 
Mr. Zhang Ming (Sept 2006 - Mar 2009)
 
Mr. Deng Hongbo (May 2009 - Sept 2010)
 
Mr. Liu Guangyuan  (Sept 2010- Dec 2013)
 
Mr. Liu Xianfa    (Feb 2014- Apr 2018)
 
Ms. Sun Baohong(May 2018-Dec 2018)
 
Mr. Wu Peng (Mar 2019-Jun 2020)
Suggest To A Friend:   
Print